Ontwerp zonder titel (32)

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die ik je als lactatiekundige IBCLC heb gegeven. Dit wil ik uiteraard graag persoonlijk dan eerst bespreekbaar maken. Is de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend, of voel je je niet gehoord, dan kun je altijd een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart..

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtencommissie van de NVL
De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Lees hier meer over het indienen en procedure van een klacht.

Klachtenportaal Zorg
Daarnaast ben ik ingeschreven bij het klachtenportaal zorg, de klachtenregeling voor Kleinschalige Zorgvoorzieningen en ZZP’ers in de zorg.

Ik ben aangesloten bij deze organisaties

info@lactatiekundige-ilse.nl
+31 (0)6-55 85 56 34